fbpx

Lietuvos Pradinukų
matematikos olimpiados 2022 m. dalyvių
registracijos anketa

Dalyvio duomenys

 
Prašome rašyti gramatiškai taisyklingai - Vardas Pavardė.
Nurodykite tikslų mokyklos pavadinimą.
Kriterijai

 
Pasirinkite tinkamą kriterijų, kuris mokiniui suteikia teisę dalyvauti LPMO 2022 (žr. LPMO nuostatų 6 p.)
Paaiškinkite mokinio atitikimą LPMO dalyvių kriterijui, pvz., užimta vieta miesto olimpiadoje ar konkurse "KENGŪRA". Laukeliuose žemiau pateikite tai patvirtinantį šaltinį - tinklalapio adresą arba dokumento kopiją.
Nurodykite atitikimą kriterijams patvirtinantį tinklalapį (turi prasidėti http://) arba
arba įkelkite atitikimą patvirtinantį dokumentą (.pdf, .png, .jpg, .jpeg tipo failai)
Mokytojo (s) duomenys

Prašome rašyti gramatiškai taisyklingai - Vardas Pavardė.
Patvirtinimai

LPMO nuostatai pateikti https://mokyklavaikams.lt/lpmo/lpmo-nuostatai

Užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi atsakingai ir rūpestingai.
Jūsų teikiamų asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas yra VšĮ „Mokykla vaikams“, j.a.k. 300513956, buveinės adresas Žygio g. 97A, Vilnius; direktorius Alfredas Ramanauskas, tel.: +37068749647, el. p. info@mokyklavaikams.lt (toliau – LPMO vykdytojas).
Patvirtinu:
1. Registruodama (s) mokinį dalyvauti Lietuvos Pradinukų matematikos olimpiadoje  (toliau – LPMO arba Olimpiada) ir įrašydama (s) savo bei mokinio asmens duomenis į šią dalyvavimo LPMO registracijos formą, aš patvirtinu, kad esu gavusi (-ęs) tinkamai išreikštą mokinio tėvų (globėjų) sutikimą dalyvauti Olimpiadoje ir pateikti mokinio asmens duomenis.
2. Tinkamai atstovaudama (s) save bei mokinį, sutinku, kad LPMO vykdytojas gautų ir tvarkytų šiuos asmens duomenis:
– mokytojo vardą pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, mokyklą;
– mokinio vardą pavardę, klasę, mokyklą;
– Olimpiados metu vykdytojų padarytas mokytojo, mokinio ar jo artimųjų nuotraukas ir (ar) vaizdo įrašus.
3. Mokytojo bei mokinio asmens duomenys bus naudojami Olimpiados vykdymo bei viešinimo tikslui, t.t. susisiekti su mokytoju informuojant apie Olimpiadą, jos vykdymo tvarką ir rezultatus, sudaryti dalyvių sąrašus, vertinti Olimpiados darbus, skelbti rezultatus bei viešinti Olimpiadą (t.t. viešai skelbiant Olimpiados rezultatus bei Olimpiados metu metu padarytas mokytojo, mokinio ar jo artimųjų nuotraukas ir (ar) vaizdo įrašus).
4. Sutinku, kad LPMO vykdytojai ateityje informuotų mane (mokytoją) apie jų vykdomus kitus konkursus ar programas mokiniams ir kvalifikacijos kėlimo veiklas mokytojams.
5. Man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Bendrajame asmens duomenų apsaugos reglamente bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą: teisė būti informuotam apie asmens duomenų tvarkymą, teisė susipažinti su savo asmens duomenimis, teisė reikalauti ištaisyti duomenis, teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“), teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, teisė į duomenų perkeliamumą, teisė nesutikti, teisė reikalauti, kad asmeniui nebūtų taikomas automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą.

reCAPTCHA is required.
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Šis tinklapis naudoja slapukus, kurių dauguma susiję su trečiųjų šalių paslaugomis. Pasirinkite savo Privatumo nustatymus ar sutikimą naudoti slapukus.