MAŽASIS DIKTANTAS

Rengia – VšĮ „MOKYKLA VAIKAMS“ bendradarbiaudama su:

Remia – nevalstybinė progimnazija „MAGIS“.

Laikas – Apgailestaujame, 2019 m. konkursas neįvyks. (Kasmet, gegužės mėn. šeštadienį, artimiausią Kalbos atgavimo, spaudos ir knygos dienai (gegužės 7 d.)).

Vieta – LEU Humanitarinio ugdymo fakultete, adresas T.Ševčenkos g. 31, Vilnius.

Konkurso rengimo ir vykdymo nuostatai.

 Įvykę konkursai 

Konkurso „MAŽASIS DIKTANTAS“ ankstesnių metų rezultatai ir užduotys:

Tikslai 

Konkurso „MAŽASIS DIKTANTAS“ tikslai:

 • ugdyti jaunesniojo amžiaus mokinių raštingumo įgūdžius;
 • ugdyti teigiamas taisyklingos lietuvių kalbos vartosenos nuostatas;
 • suteikti galimybę mokiniams ir jų mokytojams palyginti raštingumo įgūdžius;
 • anksti atpažinti itin gabius vaikus ir juos ugdyti, skatinti jų pastangas pažinti ir siekti.

Dalyviai

 • Konkurse „MAŽASIS DIKTANTAS“ kviečiami dalyvauti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 3-ių ir 4-ų klasių mokiniai, kurie dalyvavo savivaldybių lietuvių kalbos konkursuose ir pasiekė geriausių rezultatų.

Kviečiamų dalyvių skaičius vienai amžiaus grupei (klasei) nustatytas pagal mokinių skaičių savivaldybėje:

Dalyvių sk. (klasei) Vietovė
8 Vilniaus m.
5 Kauno m.
4 Klaipėdos m.
3 Panevėžio m.; Šiaulių m.; Vilniaus raj.
2 Alytaus m.; Jonavos raj.; Kauno raj.;Kėdainių raj.; Klaipėdos raj.; Kretingos raj.; Marijampolės sav.; Mažeikių raj.; Plungės raj.; Radviliškio raj.; Šiaulių raj.; Šilutės raj.; Tauragės raj.; Telšių raj.; Vilkaviškio raj.
1 visos kitos Lietuvos savivaldybės

Nurodytas dalyvių skaičius yra skirtas kiekvienai amžiaus grupei (klasei).

 • Ankstesnių metų Konkurso prizininkai kviečiami dalyvauti Konkurse neatsižvelgiant į savivaldybės konkurso rezultatus. Šie dalyviai neužima savivaldybei skirtų vietų.
 • Konkurso rengėjai gali pakviesti dalyvauti Konkurse iki 10 kitų dalyvių, atsižvelgdami į jų akademinius pasiekimus.

Registracija 

Konkurso dalyviai registruojasi internetu užpildydami registracijos formą (registracija pradedama likus 30 dienų ir baigiama likus 7 dienoms iki konkurso – …).

Dalyvius registruoja mokytojai, savivaldybės atstovai ar tėvai. Registracijos metu būtina pateikti patvirtinimą apie mokinio atitikimą Konkurso nuostatų 6 punkte nurodytam kriterijui (pavyzdžiui, pateikti savivaldybės organizuoto konkurso protokolą, raštą dėl rezultatų ar diplomą).

Registruodamiesi dalyvauti Konkurse dalyviai ir jų atstovai patvirtina sutikimą: a) dalyvio rezultatus skelbti viešai; b) dalyvio nuotraukas ar vaizdo įrašus skelbti viešai LPMO viešinimo tikslais.

Vykdymas 

Konkurso „MAŽASIS DIKTANTAS“ įprastinė programa:

 • 11:00–11:50 – dalyvių atvykimas ir registracija – LEU Humanitarinio ugdymo fakultete, adresas T.Ševčenkos g. 31, Vilnius;
 • 11:50–12:00 – paaiškinimai dalyviams ir pasirengimas darbui;
 • 12:00–13:00 – diktanto rašymas;
 • 12:00–13:00 – seminaras mokytojams (-oms);
 • 13:00–16:00 – darbų vertinimas; dalyviams – laisvas laikas;
 • nuo 16:00 – Konkurso laureatų apdovanojimas

Vertinimas ir apdovanojimai 

Konkurso „MAŽASIS DIKTANTAS“ metodinė grupė, atsakinga už užduočių parengimą ir vertinimą:

 • Asta Birgelytė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, metodinės grupės vadovė;
 • dr. Bronius Dobrovolskis;
 • Aurelija Dvilytė, VLKK Bendojo sk. vedėja;
 • Vilija Janušauskienė, LEU Humanitarinio ugdymo fakulteto Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedros dėstytoja;
 • Ingrida Liubartaitė Ramanauskienė, pradinių klasių mokytoja.

Konkurso dalyvių darbai vertinami dalyvio padarytų  klaidų skaičių atimant iš 25 taškų. Konkurso nugalėtojais tampa daugiausiai taškų  surinkę dalyviai. Skirtingų amžiaus grupių dalyvių darbai reitinguojami atskirai. Dalyvių darbai ir vertinimas dalyviams nepateikiami ir nekomentuojami.

Konkurso laureatai apdovanojami diplomais bei prizais, suvenyrais. Laureatų mokytojams (oms) įteikiami padėkos raštai.

Visiems Konkurso dalyviams įteikiami padėkos raštai.

Diplomai ir apdovanojimai įteikiami Konkurso laureatų apdovanojimo renginyje tą pačią dieną. Renginyje nedalyvavusio Konkurso laureato diplomą iš organizatorių paima jo atstovai.

Konkurso rezultatai skelbiami tinklapyje www.mazasisdiktantas.lt .

Savivaldybių konkursai 

Savivaldybės, rengdamos savivaldybių (miesto, rajono) mokinių lietuvių kalbos raštingumo konkursus, parengia savo arba naudoja Konkurso metodinės grupės parengtas savivaldybių konkurso užduotis.

Savivaldybės, pasirinkusios naudoti Konkurso metodinės grupės parengtas savivaldybių konkurso užduotis, įsipareigoja laikytis bendros tvarkos:

 • informuoti Konkurso rengėjus el. paštu mazasisdiktantas@mokyklavaikams.lt apie savivaldybės kontaktinį asmenį, kuriam pateikiamos Konkurso metodinės grupės parengtos savivaldybių konkurso užduotys – iki …;
 • vietos konkursą vykdyti rekomenduojamu laikotarpiu …;
 • neviešinti užduočių (t.t. neplatinti užduočių dalyviams po savivaldybių konkurso, neviešinti dalyvių darbų) iki Konkurso rengėjų nustatytos datos – …;
 • laikytis savivaldybių konkurso užduočių atlikimo reikalavimų ir vertinimo instrukcijos.

Konkurso metodinės grupės parengtos savivaldybių konkurso užduotys bus išsiųstos užsiregistravusių savivaldybių atstovams el. paštu ir po savivaldybių konkursų skelbiamos www.mazasisdiktantas.lt .

Savivaldybės nustato vietos konkursų dalyvių atrankos principus ir vykdymo būdą.

 

Informacija apie nacionalinį mokinių raštingumo konkursą „MAŽASIS DIKTANTAS“ skelbiama www.mazasisdiktantas.lt ir teikiama el. paštu mazasisdiktantas@mokyklavaikams.lt bei tel. 8687 49647.

Sorry, the comment form is closed at this time.