LPMO

LIETUVOS PRADINUKŲ
MATEMATIKOS OLIMPIADA
2017

Nacionalinis matematikos konkursas šalies mokyklų 3-ių ir 4-ų klasių mokiniams.

RengiaGABIŲ VAIKŲ AKADEMIJA ir dr. Romualdas Kašuba bendradarbiaujant su VU Matematikos ir informatikos fakultetu.
Remia – nevalstybinė progimnazija MAGIS(Vilnius).

Laikas – Kasmet paskutinį balandžio šeštadienį.
Vieta – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas, Naugarduko g.25 (įėjimas iš Šaltinių g.).

LPMO rengimo ir vykdymo nuostatai.

Tikslai

LIETUVOS PRADINUKŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS tikslai:

 • skatinti vaikus ankstyvame amžiuje domėtis matematika ir jos pasireiškimu aplinkoje;
 • ugdyti pradinio mokyklinio amžiaus vaikų mokslinį kritinį mąstymą, kūrybiškumą, savarankiškumą, atkaklumą;
 • anksti rasti itin gabius vaikus ir juos ugdyti, skatinti jų pastangas ir pažinti ir siekti.

Dalyviai

LIETUVOS PRADINUKŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOJE kviečiami dalyvauti visų Lietuvos mokyklų 3-ių ir 4-ų klasių mokiniai, atitinkantys žemiau nurodytus kriterijus:

 • Geriausius rezultatus šalies savivaldybių rengiamose matematikos olimpiadose (toliau – Savivaldybių olimpiados) pasiekę mokiniai. Kviečiamų mokinių skaičius, nustatytas pagal vaikų skaičių savivaldybėje, kiekvienai savivaldybei nurodytas nuostatų 1 priede;
 • Ankstesnių metų LPMO prizininkai (pelnę 1-3 vietas); šie dalyviai neužima savivaldybei skirtų vietų;
 • Tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“ šalies mastu užėmusių pirmąsias 10 vietų; šie dalyviai neužima savivaldybei skirtų vietų;
 • Vilniaus matematikos turnyro „MAGIS“ laureatai – iki 10 dalyvių;
 • Vardiniu rengėjų kvietimu, atsižvelgiant į jų akademinius pasiekimus – iki 5 dalyvių.

LPMO dalyvių skaičius savivaldybėse

Dalyvių sk. Vietovė
20 Vilniaus m.
12 Kauno m.
7 Klaipėdos m.
5 Šiaulių m.
4 Panevėžio m.
3 Alytaus m.; Kauno raj.; Marijampolės sav.; Mažeikių raj.; Vilniaus raj.
2 Jonavos raj.; Kėdainių raj.; Klaipėdos raj.; Kretingos raj.; Plungės raj.; Radviliškio raj.; Šiaulių raj.; Šilutės raj.; Tauragės raj.; Telšių raj.; Vilkaviškio raj.
1 visos kitos Lietuvos savivaldybės

Nurodytas dalyvių skaičius yra skirtas kiekvienai amžiaus grupei (klasei).

Registracija

LIETUVOS PRADINUKŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS dalyviai registruojami užpildant registracijos formą. (registracija pradedama likus 30 dienų, o baigiama likus 7 dienoms iki olimpiados).

Dalyvius registruoja mokytojai, savivaldybės atstovai ar tėvai. Registracijos metu būtina pateikti patvirtinimą apie mokinio atitikimą kriterijams (pvz. savivaldybės vykdytos olimpiados protokolą ar raštą dėl rezultatų).

Registruodamiesi dalyvauti Olimpiadoje dalyviai ir jų atstovai patvirtina savo sutikimą, jog dalyvio rezultatai bus skelbiami viešai.

Vykdymas 

LIETUVOS PRADINUKŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS įprastinė programa:

 • 9:45-10:50 – dalyvių atvykimas ir registracija – adresas Naugarduko g. 24, Vilnius (įėjimas iš Šaltinių g.);
 • 10:50-11:00 – paaiškinimai dalyviams ir pasirengimas darbui;
 • 11:00-13:00 – užduočių sprendimas;
 • 11:00-13:00 – seminaras mokytojams (-oms) ir Olimpiados užduočių aptarimas;
 • 13:00-17:00 – darbų vertinimas; dalyviams – laisvas laikas;
  17:00-18:00 – Olimpiados nugalėtojų apdovanojimas ir Olimpiados uždarymas.

Olimpiados užduotims atlikti skiriamos 2 valandos. Užduotys atliekamos rengėjų pateiktuose užduočių atlikimo lapuose.

Olimpiada vykdoma lietuvių kalba.

Olimpiados užduotys ir rezultatai skelbiami www.lpmo.lt .

Vertinimas ir apdovanojimai

Olimpiados metodinė grupė, atsakinga už užduočių parengimą ir vertinimą:

 • dr. Romualdas Kašuba, VU Matematikos ir informatikos metodikos katedros docentas metodinės grupės vadovas;
 • Nerijus Kukuraitis, matematikos mokytojas;
 • Alfredas Ramanauskas, informatikos mokytojas, programos GABIŲ VAIKŲ AKADEMIJA ir progimnazijos MAGIS vadovas;
 • Asta Gripinskaja, pradinės mokyklos matematikos mokytoja.

Vertinamas užduoties atlikimas ir gautas rezultatas; jei užduotyje nurodoma pateikti atlikimo aprašymą, be atlikimo aprašymo pateiktas rezultatas nevertinamas. Dalyvių darbai ir vertinimas dalyviams nepateikiami ir nekomentuojami.

LIETUVOS PRADINUKŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS nugalėtojais tampa daugiausiai taškų surinkę dalyviai. Prizinės vietos skiriamos vertinimo komisijos sprendimu laikantis tokių gairių:

 • 1 vieta skiriama dalyviams, surinkusiems ≥95 proc. trijų geriausiųjų darbų taškų vidurkio;
 • 2 vieta skiriama dalyviams, surinkusiems ≥90 proc. trijų geriausių darbų taškų vidurkio;
 • 3 vieta skiriama dalyviams, surinkusiems ≥85 proc. trijų geriausių darbų taškų vidurkio;
 • Pagyrimo raštas skiriamas dalyviams, surinkusiems ≥70 proc. trijų geriausių darbų taškų vidurkio.

Olimpiados prizininkai apdovanojami diplomais, o užėmusieji 1-3 vietas – prizais ir (ar) suvenyrais. Prizininkų mokytojoms įteikiami padėkos raštai. Visiems Olimpiados dalyviams įteikiami padėkos raštai.

Diplomai ir apdovanojimai įteikiami Olimpiados nugalėtojų apdovanojimo renginyje tą pačią dieną. Apdovanojimo renginyje nedalyvavusio dalyvio diplomą ar padėkos raštą iš rengėjų paima dalyvio atstovai.

Olimpiados užduotys ir rezultatai skelbiami www.lpmo.lt .

Savivaldybių olimpiados 

Savivaldybės, rengdamos vietos (miesto, rajono) olimpiadas, parengia savo arba naudoja LPMO parengtas Savivaldybių olimpiados užduotis.

Savivaldybės, pasirinkusios naudoti LPMO parengtas Savivaldybių olimpiados užduotis, prašomos laikytis bendros tvarkos:

 • informuoti LPMO rengėjus el. paštu lpmo@mokyklavaikams.lt apie savivaldybės kontaktinį asmenį, kuriam el. paštu pateikiamos LPMO parengtos Savivaldybių olimpiados užduotys;
 • vietos olimpiadą vykdyti rekomenduojamu laikotarpiu;
 • neviešinti užduočių (taip pat ir neplatinti užduočių dalyviams po Savivaldybių olimpiados, neviešinti dalyvių darbų) iki LPMO rengėjų nustatytos datos;

Savivaldybės nustato vietos olimpiados dalyvių atrankos principus ir vykdymo būdą.

 

Informacija apie LPMO skelbiama www.lpmo.lt ir teikiama el. paštu lpmo@mokyklavaikams.lt bei tel. 8698-09403.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.