Mokytojų akademija

 

ATSISPIRKITE PAGUNDAI PASAKYTI.

Vykdome praktiškas ir veiksmingas mokytojų kvalifikacijos tobulinimosi programas šiose srityse:

  • gabių vaikų ugdymas;
  • mąstymą lavinantis ugdymas;
  • problemų sprendimu grįstas mokymas(is);
  • tyrimu (tyrinėjimu) grįstas mokymas(is);
  • kūrybiškas problemų sprendimas.

Mokymo programas pritaikome prie konkrečios mokyklos poreikių.

Visos mokymo programos akredituotos, tad tinkamos apmokėti iš mokinio krepšelio lėšų.

el.p. info@mokyklavaikams.lt
tel.+687 49647